W programie „Uczymy Dzieci Programować”

naukę kodowania traktujemy jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Można kodować na edukacji matematycznej, społecznej, językowej, artystycznej...można kodować wyłącznie offline lub łącząc aktywności unplugged z pracą z wykorzystaniem robotów edukacyjnych i sprzętu komputerowego. Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą.

ORGRANIZATOR PROGRAMU: Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej,
wsparcia udziela marka Edu-Sense

CELE OPERACYJNE:

  • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań
  • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro
  • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

KORZYŚCI DLA DZIECI:

  • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych
  • Przygotowanie do programowania blokowego

Realizator Projektu: Aleksandra Złomek