Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

uczniów , którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2021/2022


      Zgodnie z Zarządzeniem nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26.01.2021 r. nabór dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły  do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.
Nabór dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 10 do 19 maja 2021 r.

W/w zarządzenie określa także kryteria rekrutacji, liczbę punktów za każde kryterium oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowanie podczas rekrutacji dziecka do klas pierwszych szkół podstawowych znajdują się na stronie UM Katowice w zakładce „Ucz się” pod linkiem:

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Podczas naboru prowadzonego  w systemie elektronicznym korzystacie Państwo z linku:

 https://katowice.elemento.pl

Po zgłoszeniu  kandydata/złożeniu  wniosku o przyjęcie do naszej szkoły (w systemie elektronicznym) należy przekazać  podpisane zgłoszenie/wniosek  (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do sekretariatu  szkoły .

Do zgłoszenia/ wniosku proszę dołączyć:

-   oświadczenie  uczestnictwa  dziecka w zajęciach religii/etyki –druk nr 1

-   informacja dotycząca pobytu  dziecka w świetlicy szkolnej/ korzystania z obiadów – druk nr 2

 

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 32 2581 889 w godzinach 7.00 - 15.00,  lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można podpisany wniosek rekrutacyjny wraz ze stosownymi załącznikami wysłać pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 

Z  poważaniem Aleksandra Musioł, dyrektor szkoły